Partners en Samenwerkers

Iedereen doet ertoe

We kiezen ervoor om samen met iedereen, die op welke wijze dan ook betrokken is met de ontwikkeling van de kinderen, open en interactief samen te werken.
Ons motto is niet voor niets samen leren, samen werken, samen in ontwikkeling.

Samenwerken zit ons in het bloed: we zijn met zijn allen verantwoordelijk voor alles waar de school voor staat. Iedereen heeft vanuit zijn of haar rol een eigen medeverantwoordelijkheid.

Dit geldt voor niet alleen voor de lerende kinderen op school, maar ook voor alle volwassenen die de kinderen bij hun ontwikkelingen bijstaan.
We spreken daarom liever van samenwerkers. Iedere mening doet er toe.
We willen alle ideeën, opvattingen en meningen dan ook graag gebruiken bij onze actuele manier van werken en het blijvend nadenken over eerder vastgesteld beleid.

Stagiaires

Basisschool Op de Heuvel is opleidingsschool voor studenten, die in het onderwijs of andere pedagogische instellingen willen gaan werken. Voor de school levert dit het grote voordeel op dat we meer mensen in de units hebben en we daardoor gerichter met kleinere groepen kunnen werken. Voor de stagiaires heeft dit het grote voordeel dat zij zich kunnen specialiseren in goed en eigentijds onderwijs.

Vanwege ons TOM-model hebben we een grote aantrekkingskracht voor studenten van onder andere de volgende opleidingscentra:
Pabo
Universiteit
ALO
Cios
ROC (niveau 4)

Daarnaast stellen we ons in principe positief op voor stagiaires die een kortlopende stageplaats zoeken, zoals maatschappelijke stage van het voortgezet onderwijs.

Partners in de wijk

It takes a whole village to raise a child
(kinderen opvoeden doe je niet alleen, maar met je hele omgeving).

Om onze onderwijsdoelstellingen te kunnen realiseren werken we graag samen met relevante partners. Zonder volledig te willen zijn zoeken we actief de samenwerking met cultuuraanbieders, sportaanbieders, kindercentra, milieu-educatie, voortgezet onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, gemeentelijke instellingen, kerken, welzijnsorganisaties, buurtverenigingen, wijkraad, enz.

Een aantal partners presenteert zich op onze site bij Schoolinformatie.

Wilt u daar meer over lezen:

Basisschool Op De Heuvel
Webdesign door F-Graphics