Pestincidenten consequent melden

Ouders en de mensen van school of van de opvanglocatie kunnen niets doen aan pesten als zij niets weten 

Volwassenen worden door de kinderen vaak buitenspel gehouden. Pestincidenten vinden vooral plaats op de vrije momenten en dus buiten de waarneming van volwassenen. De kinderen en de klas of groep weten alles maar houden hun mond. Pesters willen uiteraard niet dat het pesten wordt gemeld.

Door pestenincidenten te melden zorgen we er samen voor dat structureel pesten tot het verleden gaat behoren. 

Door pestincident consequent te melden kun je een bijdrage leveren aan het tijdig stoppen van pesten zodat stelselmatig pesten niet meer mogelijk is. Alle narigheden en frustraties, die door stelselmatig pesten worden veroorzaakt kunnen dan worden voorkomen.

Wij vragen alle betrokkenen pestincidenten consequent te melden en ook te blijven melden.

Pesten kan worden gestopt door een duurzame en structurele aanpak. Dat kan niemand alleen. Dat kunnen we wel met elkaar doen; leerkrachten, ouders, kinderen zelf, broertjes en zusjes. Ook als je je zorgen maakt over een vriendje of vriendinnnetje kun je het incident gewoon melden.

Melden kan middels het formulier ‘Meld Pesten’ op deze site, of via de site van de school of van de opvanglocatie. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld.

Pesten is geen onontkoombaar natuurverschijnsel.

U mag weer gewoon verontwaardigd zijn

U hoeft het niet normaal te vinden

U hoeft pesten alleen te melden

Samen lossen we het op

Doe mee en zeg nee

Samen maken we en houden we de school sociaal veilig