Laatste muziekles

We sluiten weer de laatste muzieklessen van het jaar af. We hebben dit schooljaar samen met Beat-it en de fanfare Wilhelmina een programma opgezet met muziek voor alle groepen. Alle groepen hebben een blok muziekles gehad met percussie als thema. Dit is een hele fijne samenwerking waarbij alle leerlingen in aanraking komen met instrumenten en op een makkelijke manier muziek kunnen maken.

Helaas was dit alweer de laatste keer van dit schooljaar, maar volgend schooljaar gaan we hier zeker mee door. Met Beat-it en fanfare Wilhelmina hebben we gekeken wat we komend schooljaar willen doen en hoe we elkaar daarin kunnen versterken.