Op de Heuvel scoort

Basisschool Op de Heuvel heeft de afgelopen twee jaar keihard gewerkt aan het verbeteren van de school. Samen met ouders, leerlingen en een aantal deskundigen heeft het team zich

in sneltreinvaart ontwikkelt. Het is dan ook geweldig om te zien dat de onderwijsinspectie deze ontwikkeling ook ziet en waardeert.

Op 27 mei is de inspectie tot het oordeel ‘Voldoende’ gekomen na een dag van gesprekken en klassenbezoeken. Ze zien dat de school op niveau is en hebben er vertrouwen in dat wij ons blijven ontwikkelen.

Ook op het gebied van de resultaten zien we dit terug. Leerlingen van groep 8 hebben op de eindtoets een gemiddelde score die zelfs boven het landelijk gemiddelde ligt. Ee fantastisch resultaat voor de leerlingen die hier voor hebben gewerkt.