Onderwijs aan meertalige kinderen

Al jaren is IWC Op de Heuvel een school voor alle kinderen, dus ook kinderen die een andere taal spreken. Om deze kinderen en hun ouders goed te ondersteunen zetten we extra in op taalontwikkeling van meertalige kinderen.

Dit doen we samen met de bibliotheek Gelderland-Zuid en de Radboud Universiteit. Een voorbeeld is scholing van het team wat betreft taalverwerving van een tweede taal, maar ook praktisch welke activiteiten je in de klas kunt doen met kinderen die je niet kunt verstaan. Hiervoor maken we gebruik van de Bieb op School waarin we steeds meer boeken hebben die door en voor alle kinderen te lezen en gebruiken zijn. Ook hebben we hier bijeenkomsten voor ouders aan gekoppeld die de taal nog onvoldoende machtig zijn.

IWC Op de Heuvel staat daarom ook vol vertrouwen open voor kinderen uit Oekraine die een veilige plek nodig hebben om zich verder te ontwikkelen.