Inclusiever onderwijs

Op de Heuvel heeft de wens en intentie om inclusiever te gaan werken. Het is een plek voor alle kinderen uit de wijk, maar op het moment lukt het nog niet altijd alle kinderen te bieden wat ze nodig hebben. Een gevolgd hiervan is dat kinderen buiten de wijk naar een andere school moeten omdat ze daar wel passende ondersteuning kunnen krijgen.

Tijdens een ouderbijeenkomst op 19 mei is het gesprek gevoerd wat dit betekent, onder welke voorwaarde dit zou kunnen en vooral wat de kansen zijn die we hiermee kunnen benutten. Dit heeft verschillende interessante gesprekken opgeleverd en mooie inzichten.

De komende tijd zal dit verder worden uitgewerkt en gaan we met elkaar kijken hoe we de volgende stap kunnen zetten.