Geweldige resultaten

Elk jaar maken de leerlingen in groep 8 van Op de Heuvel de Route8 eindtoets. Samen met het schooladvies geeft de uitkomst van deze toets aan wat het best passende vervolg is voor een leerling. In het kort dus waar de leerling het best op zijn plek is in het voortgezet onderwijs.

De uitkomst van de toets gebruiken we als school natuurlijk ook om te beoordelen of het onderwijs van voldoende kwaliteit is geweest in de jaren dat de leerlingen op school hebben gezeten. Op basis hiervan maken we eventueel aanpassingen in het programma of verleggen we de focus. Dit jaar is de uitslag helemaal in lijn met onze verwachtingen. De leerlingen hebben het geweldig gedaan en een score behaald boven het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat de school een stijgende lijn heeft ingezet en deze nog steeds doorloopt. Elk jaar doen we het een beetje beter en dat geeft vertrouwen in de toekomst. Ons onderwijs is goed en daar zijn we trots op!