Nieuwe kind
aanmelden

Aanmelding en toelating

Wanneer u belangstelling heeft voor onze school of het al bij ons wilt aanmelden, dan gaan we graag met u in gesprek. Het officiële aanmelden zelf gebeurt schriftelijk met het aanmeldingsformulier. Uw kind wordt dan voorlopig ingeschreven. Ouders krijgen hiervan een schriftelijke bevestiging. Wanneer wij uw kind passend onderwijs kunnen bieden, wordt uw kind geplaatst in één van de mentorgroepen van unit 1.

Bij een aanmelding van een leerling, van een andere basisschool, is er een toelatingsbeleid. Wij kijken dan bijvoorbeeld naar toets- en observatiegegevens om te beoordelen of wij een passende plek zijn. Afhankelijk hiervan kan uw kind worden aangenomen en geplaatst op onze school.

 

Plaatsing van de kinderen

De plaatsing van de leerlingen gebeurt altijd in overleg met de leerkrachten. Plaatsing van de leerlingen wordt zeer zorgvuldig en weloverwogen gedaan, waarbij het belang van het kind, het onderwijs en de school voorop staat.

Download

Het officiële aanmelden zelf gebeurt schriftelijk middels het aanmeldingsformulier.

SIENN