Katholieke
identiteit

Wat katholiek betekent

Wij zijn een katholieke school en proberen daar in ons onderwijs invulling aan te geven. Daarnaast onderhouden we een goede band met parochie van Groesbeek middels samenwerking met de pastor.

De katholieke grondslag impliceert dat wij aandacht hebben voor álle leerlingen op school. Wij houden rekening met verschillen tussen leerlingen en accepteren ze.

De katholieke grondslag van de school houdt ook in dat de school kinderen met een ander of geen geloof met open armen ontvangt. Wel dienen de ouders de uitgangspunten te respecteren. Het gaat hierbij om Christelijke feesten en gebruiken die deels in samenwerking met de parochie worden georganiseerd.
Ook feestdagen en gebruiken uit andere geloofsrichtingen krijgen aandacht binnen ons onderwijs.

Als team vormen we samen met kinderen, ouders en omgeving een gemeenschap waarin ontmoeting centraal staat. Dit vraagt een houding van respect en aandacht voor de ander.
Wij proberen de leerlingen een kritische houding mee te geven, zodat zij zelf keuzes kunnen maken in hun leven. Wij staan open voor discussie en het bespreekbaar maken van onderwerpen.

“hier staan we voor”

BS Op de Heuvel ziet het als haar opdracht haar leerlingen vanuit een katholieke levensovertuiging op een inspirerende wijze voor te bereiden op een kansrijke toekomst.
Hiertoe verzorgt zij onderwijs op basis van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en medewerkers tot zijn recht komt onder het motto ‘samen leren, samen werken, samen in ontwikkeling’.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN