Katholieke
identiteit

Wat katholiek voor ons betekent

De katholieke grondslag van de school betekent dat wij aandacht hebben voor álle leerlingen op school. Wij houden rekening met verschillen tussen leerlingen en accepteren ze.

Dit houdt in dat de school kinderen met een andere religie of zonder geloofsovertuiging met open armen ontvangt. We besteden aandacht aan de christelijke traditie maar ook aan andere religies en tradities. Zo leren kinderen de wereld te begrijpen en andere mensen te respecteren.

Als team vormen we samen met kinderen, ouders en omgeving een gemeenschap waarin ontmoeting centraal staat. Dit vraagt een houding van respect en aandacht voor de ander.
Door ons open te stellen voor wat er mogelijk is leren kinderen eigen keuzes te  maken in hun leven. Wij staan open voor dialoog en discussie.

“hier staan we voor”

BS Op de Heuvel ziet het als haar opdracht haar leerlingen vanuit een katholieke levensovertuiging op een inspirerende wijze voor te bereiden op een kansrijke toekomst.
Hiertoe verzorgt zij onderwijs op basis van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en medewerkers tot zijn recht komt onder het motto ‘samen leren, samen werken, samen in ontwikkeling’.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN