Voor ouders

respectvol, open, eerlijk

De personeelsleden van de school gaan met de ouders om zoals zij wensen dat de ouders ook met hen omgaan: respectvol, open, eerlijk en op voet van gelijkwaardigheid.
Enkele afspraken die bijdragen aan een positief gevoel van veiligheid bij het personeel en een optimaal  pedagogisch klimaat voor de kinderen:

  • we verwachten van ouders en schoolvertegenwoordigers dat ook zij zich inzetten voor een prettig en veilig werk-, leef- en leerklimaat in school teneinde openheid in communicatie en respect voor elkaar te realiseren
  • ouders respecteren het privéleven van de medewerkers en spreken hen binnen ‘werktijd’ aan. Voor een tussentijds gesprek over de ontwikkeling van hun kind wordt met de mentor/groepsleraar een  afspraak gemaakt voor een tijdstip dat het beiden schikt.
  • het ontvangen van complimenten wordt gewaardeerd. Het uiten van zorg of kritiek middels vragen of opmerkingen eveneens. We spreken af dat ouders zich in beide gevallen rechtstreeks tot de betreffende medewerker richten. Op verzoek van een personeelslid of een ouder kan een lid van de schoolleiding bij een gesprek uitgenodigd worden.

U mag van de leiding van de school verwachten dat zij optreedt, indien uitingen of gedragingen van ouders of andere volwassenen bijdragen aan gevoelens van onveiligheid bij kinderen en/of medewerkers.
De veiligheid van de meest kwetsbare groep op school, de kinderen, is ons veel waard.

Parro

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN