Ziekmelden

Ziekmelding

Uw kind moet op tijd, om 8.25 uur, op school zijn. Wanneer uw kind ziek is of wanneer u een andere boodschap wilt doorgeven, doe dit dan tussen 08.00 en 08.30 uur op telefoonnummer 024-3972412.

Als wij niets hebben gehoord nemen wij in de loop van de ochtend contact met u op. Wanneer een kind niet is afgemeld of wanneer niet bekend is waarom het kind afwezig is, wordt dit beschouwd als ongeoorloofd schoolverzuim. Als uw kind tijdens school ziek wordt proberen wij u te bereiken en vragen we u om uw kind op te halen.

Uw kind moet op tijd op school zijn.

Wanneer uw kind ziek is of wanneer u een andere boodschap wilt doorgeven, doe dit dan tussen 08.00 en 08.300 uur op telefoonnummer 024-3972412.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN