Partners
in de wijk

Kindercentrum Domino

Kindercentrum Domino verzorgt voor onze school de voor-, tussen- en naschoolse opvang.

Surf voor informatie naar www.kindercentrum-domino.nl.

Domino verzorgt dus ook het overblijven. Dit gebeurt op de school zelf.

Leerplichtzaken Groesbeek

Voor de uitvoering en de handhaving van de Leerplichtwet heeft gemeente Groesbeek twee leerplichtambtenaren aangesteld. Het zijn mw H. Maassen en mw M. Gieling. Naast controle van de wet geven zij ook advies over onderwerpen als vakantieverlof en wat te doen bij ongeoorloofd verlof (spijbelen).

De leerplichtambtenaren werken vanuit het gemeentehuis en zijn dagelijks bereikbaar
op 024 – 3298003. Het emailadres is leerplicht@nijmegen.nl.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN