Partners en Samenwerkers

Iedereen doet ertoe

We kiezen ervoor om samen met iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van de leerlingen open en interactief samen te werken.
Ons motto is niet voor niets samen leren, samen werken, samen in ontwikkeling.

Samenwerken zit ons in het bloed: we zijn met zijn allen verantwoordelijk voor alles waar de school voor staat.

We spreken daarom van samenwerkers. Iedere mening doet er toe.
We willen alle ideeën, opvattingen en meningen gebruiken bij onze manier van werken en blijven nadenken over beleid.

Stagiaires

Basisschool Op de Heuvel is opleidingsschool voor studenten. Voor de school levert dit het grote voordeel op dat we meer mensen in de units hebben, hierdoor kunnen we met kleinere groepen werken. Voor de stagiaires heeft dit het grote voordeel dat zij zich kunnen specialiseren in goed en eigentijds onderwijs.

Wij krijgen veelal studenten van de volgende opleidingen: Pabo, Universiteit, ALO, Cios enROC (niveau 4).

Daarnaast staan wij open voor stagiaires die een kortlopende stageplaats zoeken, zoals maatschappelijke stage van het voortgezet onderwijs.

Partners in de wijk

It takes a whole village to raise a child
(kinderen opvoeden doe je niet alleen, maar met je hele omgeving).

Om onze onderwijsdoelstellingen te kunnen realiseren werken we graag samen met relevante partners. Zonder volledig te willen zijn zoeken we actief de samenwerking met cultuuraanbieders, sportaanbieders, kindercentra, milieu-educatie, voortgezet onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, gemeentelijke instellingen, kerken, welzijnsorganisaties, buurtverenigingen, wijkraad, enz.

SIENN