Visie en Missie

Visie van BS Op de Heuvel

“hier gaan we voor’

BS Op de Heuvel biedt basisonderwijs

 • aan de kinderen van de wijk, gekenmerkt door een grote mate van verscheidenheid,
 • met optimale zorg voor de ontwikkeling en het leerproces van de individuele kinderen,
 • met een grote nadruk op samenwerking en maatwerk voor iedereen,
 • met een klimaat, waarin ieder van de gehele schoolbevolking (kinderen, medewerkers en ouders) zich veilig weet, zich op zijn plaats voelt en geaccepteerd wordt,
 • waarin kinderen, medewerkers en ouders worden aangesproken op hun mogelijkheden, hun betrokkenheid en hun verantwoordelijkheid, en
 • waarin leren leidt tot zelfvertrouwen en eigenwaarde.

BS Op de Heuvel richt zich in het bijzonder op

 • het taalleesonderwijs,
 • het rekenonderwijs en
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling, met name op weerbaar maken, eigenwaarde bijbrengen, zelfbewustzijn vergroten en zelfdiscipline ontwikkelen.

BS Op de Heuvel is een basisschool

 • waar kinderen met plezier leren.

BS Op de Heuvel verbindt zich actief met

 • haar omgeving,
 • de bewoners en
 • het voorzieningenhart – middels creativiteit & expressie en sport & beweging.

Missie van BS Op de Heuvel

“hier staan we voor”

BS Op de Heuvel ziet het als haar opdracht haar leerlingen vanuit een katholieke levensovertuiging op een inspirerende wijze voor te bereiden op een kansrijke toekomst.
Hiertoe verzorgt zij onderwijs op basis van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en medewerkers tot zijn recht komt onder het motto ‘samen leren, samen werken, samen in ontwikkeling’.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN