De Team

Samenstelling team, functies en bijzondere taken
De algehele leiding van de school berust bij de schooldirecteur.

Dagelijks verzorgen wij onderwijs aan alle leerlingen. Dit doen we met een team van professionals, te weten:

 • de leerkrachten van de unit dragen zorg voor het goed draaien van de groepen. Zij begeleiden, observeren en geven instructie
  aan de kinderen. Daarnaast voeren zij allerlei op school voorkomende niet-lesgebonden taken uit.
 • de onderwijsassistenten ondersteunen de leerkrachten door in overleg allerlei taken te vervullen, zoals klaarleggen
  lesmateriaal, regelen excursies, afnemen toetsen, begeleiden van bijv. een leesgroepje, enz. Dankzij
  deze assistentie kan de leerkracht meer tijd aan zijn/haar kerntaken besteden.
 • de conciërge draagt zorg voor huishoudelijke taken, klein onderhoud aan het gebouw, kopieerwerk, inkoop
  dagelijks materiaal en diverse hand- en spandiensten.
 • de stagiaires leren het vak bij ons op school. Er wordt naar gestreefd om in elke unit of groep een (afstudeer-)stagiaire van de Pabo te plaatsen.
  We krijgen ook stagiaires van het ROC die de opleiding voor onderwijsassistent volgen.

Wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van een leerling kan de school een beroep doen op experts om ons te ondersteunen.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN