Onze School

Leeromgeving

We streven ernaar om de kinderen in een open en kindvriendelijke sfeer veel te leren. We stellen hoge eisen aan een  leeromgeving, waarin ieder kind zich veilig en geaccepteerd voelt en een gevoel van eigenwaarde ontwikkelt.

De school werkt in verschillende units. In elke unit werkt een team van unitmedewerkers (leerkrachten, onderwijsassistenten, stagiaires) nauw samen aan de ontwikkeling van de leerlingen.

Goede resultaten bij taal, lezen en rekenen staan bij ons voorop. Centraal staan de planningen van de gerichte instructies en de terugkoppelingen op de geleverde prestaties. Op die manier dragen we bij aan de ontwikkeling van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen.

Aanvullend besteden we veel tijd aan de brede ontwikkeling doormiddel van activiteiten op het gebied van creativiteit en cultuur.

 

 

Missie van BS Op de Heuvel

“hier staan we voor”

BS Op de Heuvel ziet het als haar opdracht haar leerlingen vanuit een katholieke levensovertuiging op een inspirerende wijze voor te bereiden op een kansrijke toekomst.
Hiertoe verzorgt zij onderwijs op basis van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en medewerkers tot zijn recht komt onder het motto ‘samen leren, samen werken, samen in ontwikkeling’.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN