Op de Heuvel laat kinderen bloeien

De afgelopen maanden hebben veel gevraagd van de kinderen van Op de Heuvel. De kinderopvang, peutergroep, school en BSO zijn langere tijd dicht geweest. Voor de BSO is dit nog steeds de situatie.

Dit vraagt veel van ouders in de zin van planning en organisatie, maar legt ook een grote druk bij ouders en kinderen als het gaat om de ontwikkeling. Op de Heuvel is blij hierin goed samen te werken met ouders. We staan zij aan zij en doen wat het beste is voor de kinderen. Om dit extra te onderstrepen hebben we alle leerlingen een bloembolletje mee naar huis gegeven. Als blijk van waardering en om nog een keer te laten zien dat kinderen bij Op de Heuvel tot bloei komen.

Alle kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier, tempo en niveau. Daarom is er ook geen sprake van een achterstand, dit kan alleen wanneer je kinderen langs een meetlat legt. Dit doet geen recht aan het unieke van ieder kind. Bij Op de Heuvel willen we dat ieder kind zich kan ontwikkelen tot zij mooiste zelf.