Samenwerkingsverband Stromenland

Alle schoolbesturen in de regio zijn onderdeel van Samenwerkingsverband Stromenland. Samen zorgen zij voor een passend aanbod voor alle leerlingen op de scholen.

Ook bs Op de Heuvel is onderdeel van het samenwerkingsverband. Dat betekent dat, wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft, wij hierover met het samenwerkingsverband in overleg kunnen gaan. We kijken of en wat er nodig is om uw kind zich optimaal te laten ontwikkelen.

Om te laten zien wat Stromenland doet is er een animatie gemaakt. Via deze link https://www.youtube.com/watch?v=W1MD3hJb280 is de animatie te bekijken.