De inspectie is positief

De inspectie van het onderwijs is onlangs weer op bezoek geweest bij Op de Heuvel voor een tussenevaluatie. De opdracht aan de school is heel helder, de kwaliteit moet omhoog.

Om dat voor elkaar te boksen is er de afgelopen periode veel ingezet. Voorbeelden hiervan zijn teamscholing, begeleiding vanuit Marant, klassenbezoeken en nieuwe methodes. Het is goed te zien dat dit al effect heeft. De scores op de Cito eindtoets zijn dit jaar hoger dan de voorgaande 3 jaar en ook de gewone toetsen worden beter gemaakt.
Dit alles hebben we ook met de inspectie besproken tijdens het evaluatie gesprek en zij zien ook een positieve ontwikkeling. De school is goed bezig en er is vertrouwen dat dit aan het einde van het traject tot een positieve beoordeling zal leiden.

Op 13 juni gaat de school weer in gesprek met ouders om de plannen voor het komende schooljaar te delen en te kijken welke accenten voor ouders belangrijk zijn. Samen zorgen we voor het beste onderwijs aan de leerling van basisschool Op de Heuvel.