Leerlingen veilig in het verkeer

Op vrijdag 13 december is de ANWB bij ons op school geweest met het programma Streetwise. Dit programma leert kinderen hoe ze zich veilig in het verkeer moeten gedragen. Dit sluit aan bij de lessen die wij als school zelf verzorgen.

In de ochtend is het programma Toet-Toet voor groep 1-2, voor groep 3-4 Blik en klik, voor groep 5-6 Hallo auto
en voor groep 7-8 Trapvaardig uitgevoerd. Voor de jongste groepen was het een binnen programma, de leerlingen van groep 5 tot en met 8 gingen naar buiten. Ondanks het natte weer is het toch erg leuk en leerzaam geweest.

Als school willen we dat onze leerlingen veilig zijn in het verkeer, we blijven hier dan ook aandacht aan besteden.